عضویت در سایت آموزش رقص
 52648+ کاربران سایت
     66+ دوره‌های رقص
 4800 محتوای آموزشی
     18+ کاربران سایت

عضویت 1 ماهه

69 هزار

تیک  دسترسی به بیش از 4800 دقیقه فیلم آموزشی

تیک  هر هفته 7 ویدیو جدید

تیک  امکان دانلود بی نهایت آموزش روزانه

تیک  دسترسی به کلیه آموزش‌های ویژه سایت

 

خرید اشتراک

عضویت 3 ماهه
159 هزار

تیک  تمامی موارد عضویت 1 ماهه

تیک  ارسال جدیدترین لیست آموزش‌ها

تیک  قیمت مناسب‌تر نسبت به 1 ماهه

تیک  شارژ کیف پول به مبلغ 30 هزار تومان

 

خرید اشتراک

عضویت 6 ماهه

279 هزار

تیک تمامی موارد عضویت 3 ماهه

تیک  ارسال آموزش‌های حرفه ای به صورت شخصی

تیک  دوماه حق اشتراک رایگان

تیک  شارژ کیف پول به مبلغ 50 هزار تومان

 

خرید اشتراک

عضویت 1 ساله

499 هزار

تیک  تمامی موارد عضویت 6 ماهه

تیک  تخفیف ویژه در دوره‌های جامع اساتید

تیک  5 ماه حق اشتراک رایگان

تیک  شارژ کیف پول به مبلغ 90 هزار تومان

 

خرید اشتراک

question
0